Elini Taşın Altına Koy Proje Yürütme Rehberi

Projeye kurum olarak veya bireysel olarak katkıda bulunabilirsiniz.

Kurum olarak ürün/hizmet sağlayabilir ve TEV Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu’na bağışta bulunabilirsiniz. Veya bireysel olarak yalnızca TEV Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu’na bağışta bulunarak öğrencilerin eğitimine katkı sağlayabilirsiniz.

Kurum olarak katılmak istiyorum

1. Aşamada paydaş kurum, proje koordinatörlüğüne hangi ürün/hizmet ile katkıda bulunabileceğini belirtir.

Lütfen hangi ürün/hizmet ile katkıda bulunacağınızı belirtin:
Ürün/hizmet türü:
Ürün/hizmet miktarı:

Paydaş kurum ürün/hizmet teklifini sunduktan sonra paydaş kuruma cevaben bir bilgi notu iletilir.

Talebiniz alınmıştır. Elini Taşın Altına Koy projesinin paydaşı olmak için ilk adımı attınız. Destek önerinize uygun okul araştırılıyor. Uygun okul bulunduğunda size haber verilecektir.

2. Aşamada uygun okul ile paydaş kurumun ürün/hizmeti TEV tarafından eşleştirilir. Paydaş kurumun onayının ardından okula bilgi iletilir.

Paydaş kuruma: Sizinle eşleşen okul bulundu. Elini Taşın Altına Koy projesi kapsamında “X okulu” sizin “x miktar x ürün” desteğinizi bekliyor. Bu desteği onaylıyorsanız sizinle okul bilgilerini paylaşmak ve süreci başlatmak istiyoruz. OnaylıyoruzHayır, bu okulu onaylamıyorum.  

Onaylanırsa:

  Onay sonrası okula: X firması Elini Taşın Altına Koy projesi kapsamında “X miktar X ürün” ile okulunuza destek vermek istiyor. Kendileriyle iletişim bilgilerinizi paylaşıyoruz.

Onaylanmazsa:

Okul paydaş kurum tarafından onaylanmazsa yeni okul arayışı başlar.

3. Aşamada yapılacak olan ürün/hizmet bağışı için paydaş kurum yetkilisi/yetkilileri, yerinde tespit için eşleştiği okula gider. Ürün veya hizmetin yeri, miktarı tespit edilir. Okul yetkilisi ile sevk yeri konusunda mutabakat sağlanır. Tespit sonrası paydaş kurumun sağlayacağı ürün/hizmetin miktarı ve sevkiyat detayları TEV’e ve proje koordinatörlüğüne raporlanır. Bu tespit çalışması için yapılacak olan tüm harcamalar paydaş kurum tarafından karşılanır.

4. Aşamada paydaş kurum belirlenen okula tüm gönderim bedeli kurumun kendisi tarafından karşılanacak şekilde ürün/hizmet gönderimi yapar. Bu aşamada iki kademeli bir kontrol süreci olur. Hem paydaş kurumdan hem de okuldan onay beklenir. (Bu sistem web sitesi üzerinden kurgulanabilir.)

  • Gönderimi tamamlayan paydaş kurum, proje koordinatörünü bilgilendirir.
  • Teslim alan kurum proje koordinatörünü bilgilendirir.
  • Koordinatör teslimatın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini onaylar.

5. Aşamada paydaş kurum, proje koordinatörlüğü tarafından TEV’in Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu’na yönlendirilir.

Elini Taşın Altına Koy projesi kapsamında “x miktar X ürününüz X okuluna teslim edilmiştir.” Projenin ilk adımına olan katkınız için teşekkür ederiz. Projeyi tamamlamanız için Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu’na katkıda bulunmanız gerekmektedir. Bağış detayları için: www. Bağış yapmak için: www.  

6. Aşamada paydaş kuruma TEV tarafından katılım sertifikası iletilir.

Elini Taşın Altına Koy projesinin bir paydaşı olduğunuz için teşekkürler.

7. Aşamada okullar ziyaret edilerek gönderilen ürünlerin/hizmetin kontrolü yapılır. Okula proje kapsamında bir plaket sunulur.

Bireysel olarak katılmak istiyorum

1. Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu üzerinden projeye destek verebilirsiniz.


“Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu” ile ilgili sorularınız için:

0 212 318 68 53 / 0 212 318 68 59 / 444 0 838

tev_proje@tev.org.tr

“Elini Taşın Altına Koy” projesi ile ilgili sorularınız için:

bilgi@elinitasinaltinakoy.com