Proje Hakkında

PROJENİN AMACI
İki aşamadan oluşan bu proje hem TEV iş birliğiyle başarılı ancak maddi
imkanları kısıtlı öğrencilere burs vermeyi hem de başta yapı sektörü olmak üzere farklı kişi ve kurumların desteğiyle eğitim mekanlarının kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

PROJENİN AKTÖRLERİ
Bu proje, Hitit Seramik’in önderliğinde başlamış ve TEV iş birliğiyle hayata
geçirilmiştir. Yapı sektörü öncelikli olmak üzere (gıda hariç) tüm sektörlerden
proje katılımcıları beklenmektedir.

PROJENİN KÜNYESİ
Proje Sahibi: Hitit Seramik
Burs Fonu Paydaşı: TEV
Proje Geliştirme ve İletişim Paydaşı: Binat İletişim & Danışmanlık
Dijital Medya Paydaşı : Indie İstanbul
Kreatif Teknoloji Paydaşı: A/DAM Creative

PROJENİN HİKAYESİ
Antik Yunan mitolojisinde Sisyphos, tanrılar tarafından büyük bir kayayı
yokuş yukarı itmekle cezalandırılmış karakterin adıdır. Sisyphos kayayı her
gün iterek yukarı çıkarır ancak en tepeye vardığı anda kaya tekrar tekrar
aşağı yuvarlanır. Bu bir yanıyla, akla gelebilecek en ağır cezalardan biridir;
yaptığı işin yararsız ve hatta umutsuz bir çabadan ibaret olduğunu bilmek
ve yine de her gün aynı şeyi tekrar tekrar yapmak zorunda kalmak… Ancak
öte yandan Sisyphos, bu durumdan bıkıp yılgınlığa uğramayışı ile umudu
simgeler. Her seferinde aynı şevkle o kayayı tekrar zirveye taşır ve kaya aşağı
yuvarlanmadan önceki o bir an zafer anıdır. Sisyphos cezasını böylece bir
zafere dönüştürmüştür. Çünkü asıl zafer, önümüzdeki sorun ne kadar zor,
büyük ve umutsuz olursa olsun yılmamakla, gerekirse tekrar en baştan
başlamakla ve “taşın altına elimizi koymak”tan çekinmemekle kazanılır.

PROJENİN İÇERİĞİ
Elini Taşın Altına Koy Projesi
’nin iki ana aşaması bulunmaktadır. İlki “nitelikli
eğitim mekanları”nı destekleyen ve ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki
okulların fiziksel mekanlarını iyileştirmeye veya öğrencilerin kırtasiyeden
hijyene (gıda hariç) tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dayanışma
projesidir. İkinci aşaması ise TEV ile iş birliğinde hayata geçirilen, başarılı
ancak maddi imkanları kısıtlı öğrencilere burs sağlayan Elini Taşın Altına
Koy Burs Fonu
’dur.

1- OKULLARA YAPISAL YARDIM

Gerek altyapı gerek mimari ve iç mimari özellikleri bakımından eğitim mekanlarının fiziksel kalitesinin eğitime etkisi yadsınamaz. Ülke genelinde birçok ilçede ve köyde okulların su, elektrik ve ıslak hacim kullanımlarına
yönelik malzeme ve işçilik gibi gereksinimleri bulunmaktadır. Projenin bu aşamasında, farklı sektörlerden kurumların, okulların bu tür gereksinimlerinin karşılanması için bir araya getirilmesi amaçlanmıştır.

2- BURS YARDIMI


“Elini Taşın Altına Koy Eğitim Bursu” TEV işbirliği ile hayata geçirilmiştir. TEV’in
özel bağış fonu projelerinden biri olarak planlanan Elini Taşın Altına Koy
Burs Fonu
ile TEV yönetmeliklerine göre TEV tarafından seçilen öğrencilerin
eğitimlerine destek olmak amaçlanmıştır.

Projenin bu iki aşaması birlikte yürütülecektir.

Elini Taşın Altına Koy dayanışma projesi ile okullara ürün/hizmet ulaştırıyoruz.

“Öğrencilerin kaliteli/nitelikli/yeterli/sağlıklı eğitim mekanlarına ve eğitim
materyallerine ihtiyacı var. Sizi, geleceğimiz olan çocukların eğitim koşullarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, onlara daha nitelikli eğitim mekanları sağlamak için elinizi taşın altına koymaya davet ediyoruz.”


Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu ile başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı öğrencilere burs sağlıyoruz.

Sizi elinizi taşın altına koymaya davet ediyoruz.