Elini Taşın Altına Koy Projesine Katılım Rehberi

Projeye kurum olarak veya bireysel olarak katkıda bulunabilirsiniz.

Kurum olarak ürün/hizmet sağlayabilir ve TEV Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu’na bağışta bulunabilirsiniz.

Veya bireysel olarak yalnızca TEV Elini Taşın Altına Koy Burs Fonu’na bağışta bulunarak öğrencilerin eğitimine katkı sağlayabilirsiniz.