Sisyphos’un Hikayesi

Antik Yunan mitolojisinde Sisyphos, tanrılar tarafından büyük bir kayayı
yokuş yukarı itmekle cezalandırılmış karakterin adıdır. Sisyphos kayayı her
gün iterek yukarı çıkarır ancak en tepeye vardığı anda kaya tekrar tekrar
aşağı yuvarlanır.

File:Punishment sisyph.jpg
Sisyphus

Bu bir yanıyla, akla gelebilecek en ağır cezalardan biridir; yaptığı işin yararsız ve hatta umutsuz bir çabadan ibaret olduğunu bilmek ve yine de her gün aynı şeyi tekrar tekrar yapmak zorunda kalmak…

File:Rogers - Sisyphuse's endless task.jpg
Sisyphus’s endless task, Library of Congress Prints and Photographs Division
Washington, DC, USA
Cabinet of American Illustration (Library of Congress). (DLC)95849474

Ancak öte yandan Sisyphos, bu durumdan bıkıp yılgınlığa uğramayışı ile umudu
simgeler. Her seferinde aynı şevkle o kayayı tekrar zirveye taşır ve kaya aşağı
yuvarlanmadan önceki o bir an zafer anıdır.

Sisyphos cezasını böylece bir zafere dönüştürmüştür. Çünkü asıl zafer, önümüzdeki sorun ne kadar zor, büyük ve umutsuz olursa olsun yılmamakla, gerekirse tekrar en baştan
başlamakla ve “taşın altına elimizi koymak”tan çekinmemekle kazanılır.