2019 Yılında Neler Yaptık?

Elini Taşın Altına Koy Projesi, 2019 yılında Hitit Seramik öncülüğünde büyük bir heyecan ile başladı. Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi olmanın ötesine geçmeyi amaçlayan bu projeye daha çok paydaşı dahil ederek daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu anlamda projenin ilk adımlarını TEV ile birlikte attık. TEV bu projenin ana paydaşı olarak ihtiyaç sahibi okullara ve öğrencilere ulaşmamızı sağladı. Daha sonra Binat İletişim & Danışmanlık ile projeyi geliştirmek üzere bir araya geldik. Proje yeni fikirlerle büyüdü, büyümeye devam ediyor.

Elini Taşın Altına Koy Projesi kapsamında 2019 yılı içinde Türkiye’nin farklı şehirlerinden dört okula, okul binalarının ıslak hacimleri için kaplama malzemesi bağışı yaptık. Kırşehir’de Çayağzı TEV Zahide Zehra Garring İ.Ö.O., Bursa’da Yaylacık İlkokulu ve Ortaokulu, Ağrı’da Ortadamla İlkokulu ve Ortaokulu ve Tokat’ta Yünlü Köyü İlkokulu’na ulaştık.

Bu proje yalnızca ürün/hizmet bağışı ile sınırlı değil. İki aşamalı projenin ilk aşamasını bu okullara ürün desteği sağlayarak tamamlayan Hitit Seramik, ikinci aşamada 2020-2021 öğretim döneminde TEV tarafından belirlenen 4 lisans öğrencine burs verilmesi için planlama yaptı.

2020 yılı içinde projenin kurucu paydaşı Hitit Seramik, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ihtiyaç sahibi 4 okula daha ulaşacak. Ve ikinci aşamada tıp, hukuk, tasarım ve seramik bölümlerinde okuyan dört lisans öğrencisine burs verecek.

Elini Taşın Altına Koy Projesi’ne siz de destek olabilirsiniz.

“Öğrencilerin kaliteli/nitelikli/yeterli/sağlıklı eğitim mekânlarına ve eğitim materyallerine ihtiyacı var. Sizi, geleceğimiz olan çocukların eğitim koşullarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, onlara daha nitelikli eğitim mekânları sağlamak için elinizi taşın altına koymaya davet ediyoruz.”