1. AŞAMA

OKULLARA YAPISAL YARDIM

Gerek altyapı gerek mimari ve iç mimari özellikleri bakımından eğitim
mekanlarının fiziksel kalitesinin eğitime etkisi yadsınamaz. Ülke genelinde
birçok ilçede ve köyde okulların su, elektrik ve ıslak hacim kullanımlarına
yönelik malzeme ve işçilik gibi gereksinimleri bulunmaktadır. Projenin bu
aşamasında, farklı sektörlerden kurumların, okulların bu tür gereksinimlerinin
karşılanması için bir araya getirilmesi amaçlanmıştır.